مهارتهایی برای استفاده بهتر از تکنولوژی

43%
تخفیف

ICDL

بدون امتیاز 0 رای
830,000 تومان
1
830,000 تومان
28%
تخفیف

ICDL 1

بدون امتیاز 0 رای
640,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
640,000 تومان
52%
تخفیف

word

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
250,000 تومان
59%
تخفیف

اکسل Execel

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
250,000 تومان
6%
تخفیف

ایلستریتور Illustrator

بدون امتیاز 0 رای
840,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
840,000 تومان
65%
تخفیف

پاور پوینت Power Point

بدون امتیاز 0 رای
160,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
160,000 تومان
32%
تخفیف

حسابداری عمومی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
770,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
770,000 تومان
32%
تخفیف

رایانه کار حسابداری مالی

بدون امتیاز 0 رای
770,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
770,000 تومان
22%
تخفیف

طراحی صفحات وب با php مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
1,200,000 تومان
30%
تخفیف

طراحی صفحات وب با وردپرس تکمیلی

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
1,100,000 تومان
30%
تخفیف

طراحی صفحات وب با وردپرس مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
1,100,000 تومان
29%
تخفیف

فتوشاپ Adobe Photoshop

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
600,000 تومان
کورل دراو CorelDRAW
7%
تخفیف

کورل دراو CorelDRAW

بدون امتیاز 0 رای
520,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
520,000 تومان
43%
تخفیف

ورد word

بدون امتیاز 0 رای
830,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
830,000 تومان