مهارتهایی برای نوآوری و خلاقیت

20%
تخفیف

بازی و تربیت

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
320,000 تومان
30%
تخفیف

جذاب سازی کلاس

بدون امتیاز 0 رای
225,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
225,000 تومان
30%
تخفیف

خلاق شو

بدون امتیاز 0 رای
210,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
210,000 تومان
32%
تخفیف

روش های انتقال مفاهیم دینی

بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
190,000 تومان
32%
تخفیف

قصه گویی خلاق

بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
190,000 تومان
29%
تخفیف

مربی هنرمند

بدون امتیاز 0 رای
185,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
185,000 تومان